Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w polityce prywatności Zamknij okno
PL EN IT
+48 41 36 76 571

Wizyta studyjna - styczeń 2017

Spotkanie Lokalnej Grupy URBACT - w ramach projektu JobTown2
 
W październiku 2016 roku Miasto Kielce zostało partnerem projektuJobTown 2. Europejska sieć dla lokalnego partnerstwa na rzecz polepszenia i zwiększenia szans zatrudnienia młodzieży’ ,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego   URBACT III.  Znajdujemy się w wąskim gronie pięciu miast polskich, które w obecnej perspektywie realizują projekty URBACT. Projekt „JobTown 2” jest kontynuacją zakończonego w 2015 roku projektu pod podobnie brzmiącą nazwą „JobTown”.
 
 
 (* w 2 fazie realizacji projektu do istniejącego partnerstwa dołączy Leiria z Portugalii)
 
Kielce wraz z siedmioma miastami Unii Europejskiej, planują w ramach Sieci Wdrażania pracować nad tematem rynku pracy z punktu widzenia młodych osób, tj. dysharmonii pomiędzy oczekiwaniami pracodawców i realnymi ofertami pracy, a kwalifikacjami młodych osób, absolwentów szkół i uniwersytetów. Projekt zakłada wymianę doświadczeń między miastami w ich dążeniu do umożliwienia młodym ludziom aktywnego udziału w krajowych rynkach pracy. Brak pracy, a także konieczność podejmowania zatrudnienia poniżej poziomu przygotowania zawodowego, spowodowana również niedostosowaniem kwalifikacji zawodowych do aktualnych potrzeb lokalnych rynków pracy, to problem, który dotyka obywateli Unii Europejskiej kończących edukację i poszukujących pracy. Jest to powszechne zjawisko we wszystkich pozostałych miastach uczestniczących w projekcie. Miasto Kielce pragnie zwrócić szczególną uwagę na problem odpływu młodych ludzi z miasta.
 
W dniach 9 – 11 stycznia 2017 r. w Kielcach przebywali z wizytą przedstawiciele liderującego w projekcie miasta Thurrock (Wielka Brytania), Emma Crampton oraz Tim Rignall. Trzecim gościem zagranicznym był Ian Goldring – ekspert ds. projektu, koordynujący działania partnerów, który stworzy wspólną aplikację do II fazy projektu JobTown 2, planowaną na III kwartał tego roku. Na obecnym etapie składania wniosku  zbierane są niezbędne informacje o sytuacji społeczno – gospodarczej miast uczestniczących, definiowane są ich potrzeby, najważniejsze wyzwania strategiczne, ale również informacje o najciekawszych inicjatywach realizowanych w mieście – inicjatywach, którymi miasta mogą się pochwalić na arenie europejskiej.   

We wtorek, 10 stycznia zorganizowane zostało spotkanie, w którym obok zaangażowanych w realizacje projektu pracowników Wydziału Rozwoju i Rewitalizacji Miasta udział wzięli przedstawiciele kieleckich instytucji, które grają kluczową rolę w kształtowaniu lokalnej gospodarki, lokalnego rynku pracy i promują miasto w regionie, kraju i na świecie:
Kieleckiego Parku Technologicznego, Urzędu Marszałkowskiego, Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach, Centrum Kształcenia Praktycznego. W spotkaniu wziął udział również reprezentant Krajowego Punktu URBACT, koordynującego Sieci realizujące program w obecnej perspektywie finansowej, który na bieżąco relacjonował wydarzenie w mediach społecznościowych.
 
zdj
 
Po krótkim przywitaniu i przedstawieniu zgromadzonych gości przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Rozwoju i Rewitalizacji Miasta, Anitę Lagierską, przystąpiono do części merytorycznej. Podczas kilkunastominutowej, multimedialnej prezentacji naświetlono sytuację społeczno – gospodarczą miasta Kielce ( ze szczególnym naciskiem na kapitał ludzki, branże obecne w Kielcach,  instytucje realizujące w mieście innowacyjne projekty).
W dalszej części przedstawiono zasady i założenia projektu JobTown 2 oraz wyjaśniono podstawowe aspekty, które miasto Kielce pragnie w ramach partnerstwa w projekcie osiągnąć, ale również inicjatywy, które będzie promować (jako dobre praktyki – Platformy Startowe Parku Technologicznego, Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Platformę Idea Kielce).
 
Po zakończeniu spotkania i krótkiej dyskusji dotyczącej przyszłych form współpracy w ramach Lokalnej Grupy URBACT odbyła się wizyta studyjna w Kieleckim Parku Technologicznym, gdzie goście mieli szansę zapoznać się z działalnością Parku na rzecz start-upów (SHAKE-UP START-UPS, Platformy startowe, projekty międzynarodowe). Ostatniego dnia pobytu gości z Wielkiej Brytanii i Belgii w Kielcach pracownicy Urzędu Miasta zapoznali ich z Platformą Idea Kielce, zarządzaną przez Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem Urzędu Miasta Kielce. Idea to płaszczyzna komunikacji i współpracy w relacjach władz samorządowych ze społecznością lokalną, pozwalająca w jeszcze szerszym stopniu na współuczestniczenie społeczności w zintegrowanym zarządzaniu miastem, dzięki temu bardziej bezpiecznym, efektywniej zarządzanym, dbającym o jakość życia mieszkańców w zdrowym środowisku. Dzięki uprzejmości Kierownik Biura, Pani Jadwigi Skrobackiej, goście mieli okazje posłuchać o innowacyjnych projektach wdrażanych w ramach Platformy Idea.

Dodatkową atrakcją było zwiedzanie Energetycznego Centrum Nauki, mieszczącego się w budynku SKYE Kieleckiego Parku Technologicznego.
 
Inwestuj w Kielcach