Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
PL EN IT
+48 41 36 76 571

Oś czasu Programu

Działania zrealizowane:

05.07.2017 – podpisanie umowy na wykonanie Programu z konsorcjum firm (ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. oraz Europejskim Instytutem Marketingu Miejsc Best Place)
05.08.2017 – powołanie Rady Programowej stanowiącej ciało doradcze w procesie tworzenia Programu
17.08.2017 – rozpoczęcie zbierania danych zastanych
13.09.2017 – konferencja prasowa nt. Programu w Urzędzie Miasta Kielce z udziałem wykonawców
19. 09.2019 – pierwsze spotkanie Rady Programowej w UM Kielce, ul. Strycharska 6
16.10.2017 – rozpoczęcie badań ankietowych różnych grup (przedsiębiorców, samorządów, studentów, instytucji otoczenia biznesu)
16.10.2017 – rozpoczęcie kampanii informacyjno – promocyjnej  Programu
30.11.2017 – zakończenie badań ankietowych 
02.01.2018 – zakończenie analizy danych zastanych
18.01.2018 –  wizyta eksperta zewnętrznego z branży BPO w Kielcach 
18.01.2018 –  drugie spotkanie Rady Programowej
23 - 30.01.2018 –  przeprowadzenie badań fokusowych obejmujących różne grupy zainteresowanych podmiotów
28.02.2018 –  trzecie spotkanie Rady Programowej

Działania zaplanowane:

Min. 1 spotkanie Rady Programowej
Konsultacje z ekspertami zewnętrznymi reprezentującymi kluczowe branże i tematy dla Miasta Kielce
Opracowywanie celów i działań niezbędnych dla wzmacniania konkurencyjności lokalnych firm
Wskazanie narzędzi do monitorowania realizacji Programu
Kwiecień 2018 -  zorganizowanie konferencji podsumowującej prace nad Programem
Kwiecień 2018 - opracowanie ostatecznej wersji Programu wspierania przedsiębiorczości dla Miasta Kielce
 
Inwestuj w Kielcach