Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w polityce prywatności Zamknij okno
PL EN IT
+48 41 36 76 571

Budowlany

20130823_wsparcie_dla_inwestycji_zachety_inwestycyjne_2

Sektor budowlany

W 2012 r. w województwie świętokrzyskim nastąpiło spowolnienie obserwowanej w latach poprzednich tendencji wzrostu produkcji sprzedanej budownictwa. Natomiast wartość sprzedaży produkcji budowlano-montażowej zwiększyła się. Branża szybko odzyskuje dynamikę, zwłaszcza w segmencie związanym z modernizacją infrastruktury komunikacyjnej. Bogate złoża surowców mineralnych, dostępność doświadczonej kadry, właściwa polityka w zakresie kształcenia profilowanego oraz fachowa pomoc ze strony władz lokalnych to atuty gwarantujące sukces przyszłym inwestorom.

W 2012 r. produkcja sprzedana budownictwa ukształtowała się na poziomie 5355,0 mln zł (zwiększyła się w porównaniu z rokiem poprzednim o 9,1%), natomiast produkcja budowlano-montażowa wyniosła 3021,1 mln zł (wzrost o 12,6%).

Istotną cechą budownictwa województwa świętokrzyskiego, stwarzającą atrakcyjne warunki do inwestowania właśnie w tym sektorze, są relatywnie niskie koszty wynagrodzenia. Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto dla sektora budowlanego w Kielcach w 2014 roku wyniosło 2818,32 zł brutto.

Na terenie Kielc w sektorze budowlanym działają firmy zagraniczne, jak np. szwedzka firma Skanska S.A., ale również z dużym z sukcesem rozwijają się duże firmy z kapitałem polskim. Najwyższe miejsca w rankingach przedsiębiorstw z branży usług i produkcji budowlanej zajmują firmy:

W Kielcach w sektorze budowlanym zarejestrowanych jest 3119 podmiotów (10,93% wszystkich podmiotów gospodarczych w Kielcach; dane za 2013 r.). Większość z nich to podmioty należące do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Cenną inicjatywą świadczącą o dynamice rozwoju sektora jest Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Budowlany. Klaster powstał w styczniu 2010 roku jako wspólna inicjatywa grupy przedsiębiorstw z regionu świętokrzyskiego i podkarpackiego reprezentujących branżę budowlaną, współpracujących nie tylko ze sobą, lecz także z jednostkami samorządowymi i administracją państwową. Celem współpracy jest zbudowanie mechanizmów umożliwiających i ułatwiających uzyskanie dostępu do wiedzy, transfer i wdrażanie najnowszych osiągnięć technologicznych, obniżenie kosztów działalności bieżącej poprzez usprawnienie wymiany informacji pomiędzy przedsiębiorstwami – członkami klastra budowlanego. Obecnie wśród 22 członków klastra, zarządzanego przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową, są przedsiębiorstwa budowlane, regionalne izby gospodarcze oraz Politechnika Świętokrzyska.

Potencjał dla rozwoju sektora budowlanego w Kielcach wiąże się także z dostępnością wysoko wykwalifikowanego personelu oraz regionalnymi tradycjami. Województwo Świętokrzyskie to europejski lider w wydobyciu gipsu (100% produkcji krajowej), spoiwa gipsowego (88,4%), siarki (71,7%), produkcji wapna (38,1%), cementu (32%) i kruszywa łamanego (24,8% ), to również rejon bogaty w złoża wapieni,  marmury, piaskowce.

W Kielcach na kierunkach technicznych studiuje ponad 2 700 studentów. Miasto Kielce oferuje również dostęp do kadr technicznych średniego szczebla. W średnich szkołach zawodowych, kształcących m.in. techników, uczy się około 1 600 uczniów.

Inwestuj w Kielcach