Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w polityce prywatności Zamknij okno
PL EN IT
+48 41 36 76 571

10 powodów

20130823_gospodarka_regionu_2
 

1. Kapitał ludzki

Miasto Kielce jest stolicą województwa świętokrzyskiego, zamieszkiwanego przez 1,3 miliona osób. Swoją siedzibę posiada w mieście 28 853 firm, z których 308 to średnie i duże przedsiębiorstwa. Według statystyk na każdy 1000 mieszkańców przypadają 143 podmioty gospodarcze. Średnia miesięczna płaca w sektorze przedsiębiorstw wynosi 3997 zł brutto, natomiast stopa bezrobocia utrzymuje się na poziomie 5.8% (dane: IV kwartał 2017 r.).
Kielce to główny ośrodek akademicki całego regionu, w którym działa 10 szkół wyższych. Spośród niemalże 200-tysięcznej populacji Kielc około 25 tysięcy stanowią studenci. Największą popularnością na kieleckich uczelniach cieszą się kierunki ekonomiczne, filologiczne, informatyczne i techniczne. Liczba ludności w wieku produkcyjnym wynosi 121 393, a osób w wieku produkcyjnym mobilnym 73 432 (dane z 2017 r.).
Na terenie Kiec działa 60 szkół językowych mających w swojej ofercie naukę najbardziej popularnych języków (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski) oraz rzadszych (włoski, chiński).

2. Lokalizacja między dwoma wielkimi korytarzami transportowymi

Kielce położone są pomiędzy dwoma korytarzami transportowymi relacji wschód-zachód o znaczeniu międzynarodowym (drogi międzynarodowe A2 i A4) oraz na wschód od korytarza relacji północ - południe (droga międzynarodowa A1). 
Odległości od Kielc do największych polskich centrów rozwoju gospodarczego takich jak Warszawa, Kraków, Katowice przy Łódź wynoszą 120 – 180 kilometrów. 

3. Władze przychylne inwestorom

W ostatnim czasie władze Kielc podejmują coraz więcej inicjatyw zmierzających do budowania pozytywnego wizerunku miasta jako miejsca przyjaznego nowym inwestycjom, przedsiębiorstwom innowacyjnym oraz działającym w sferze nowoczesnych usług outsourcingowych. Kielce to miasto wspierające przedsiębiorczość, będące gospodarzem wielu ciekawych inicjatyw kulturalnych oraz główny ośrodek akademicki w regionie. Miasto udostępnia doskonale przygotowane dla usług outsourcingowych powierzchnie biurowe, stanowiąc alternatywę dla dużych ośrodków, przede wszystkim ze względu na atrakcyjne ceny powierzchni.

4. Konkurencyjne koszty zatrudnienia 

Pod względem wysokości średnich wynagrodzeń Kielce zaliczane są do miast o relatywnie niskich kosztach pracy. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw jest bardzo atrakcyjne z punktu widzenia pracodawcy – według danych z grudnia 2017 r. wyniosło 3997 zł brutto (dla województwa).  

5. Duży kapitał naukowo-badawczy

Uczel­nie publicz­ne są re­pre­zen­to­wane w Kielcach przez Uniwer­sy­tet Ja­na Ko­chanow­skie­go oraz Po­li­tech­nikę Święto­krzyską. Wśród szkół niepublicznych znajdują się m.in. Wyższa Sz­koła Ad­mi­nistracji Publicz­nej, Wyższa Sz­koła Eko­nomii, Pra­wa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskie­go, Staropolska Szkoła Wyższa, czy Wyższa Sz­koła Tech­nik Kom­putero­wych i Te­le­ko­mu­nika­cji. 
Kierunki informatyczne stanowią magnes, który przyciąga do miasta młodych, ambitnych ludzi, planujących swoją karierę w sektorze IT i ICT.

6. Silne instytucje otoczenia biznesu

Władze Kielc podejmują coraz więcej inicjatyw zmierzających do budowania pozytywnego wizerunku miasta. W aktualnej perspektywie finansowej UE (na lata 2014-2020) planuje się szereg inwestycji infrastrukturalnych, które przyniosą wymierne korzyści dla biznesu i gospodarki. Rozpoczynamy prace zmierzające do udostępnienia kolejnych atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. Planowana modernizacja infrastruktury drogowej północnej części miasta ma przyczynić się do podniesienia atrakcyjności terenów inwestycyjnych i ułatwienia dojazdu do najważniejszych dla przemysłu i gospodarki miejsc w mieście, m.in. do Kieleckiego Parku Technologicznego i Targów Kielce S.A.
W Kielcach istnieje silne otoczenie wsparcia przedsiębiorczości, reprezentowane przez:
Kielecki Park Technologiczny (KPT) postrzegany jest jako motor rozwoju gospodarczego Kielc. To miejsce nastawione na innowacyjność oraz kreatywność, a przede wszystkim otwarte na współpracę z przedsiębiorcami z całej Polski. Park oferuje nowoczesną i profesjonalnie przygotowaną infrastrukturę oraz uzbrojone tereny inwestycyjne, objęte Specjalną Strefą Ekonomiczną Starachowice. SSE Podstrefa Kielce zajmuje powierzchnię blisko 20 ha.
Duma miasta, Targi Kielce S.A. od lat przyczyniają się do dynamicznego rozwoju gospodarczego całego regionu. Targi Kielce S.A. to niewątpliwie jeden z najważniejszych punktów na gospodarczej mapie Kielc. Jako drugi w Europie Środkowo-Wschodniej organizator wystaw, cieszy się renomowaną i ustabilizowaną na rynku europejskim opinią. Targom partneruje Izba Gospodarcza i Klaster usługowy "Grono Targowe Kielce", obejmując instytucje, stowarzyszenia i organizacje powiązane biznesowo – głównie z sektora usług wystawienniczych, poligraficznych, hotelarskich, gastronomicznych, transportowych oraz szkoleniowych, a także działających w sferze kultury, sportu i promocji.
Powstałe z inicjatywy KPT Stowarzyszenie FutureHub Klaster ICT jest odpowiedzią na potrzeby kieleckich firm sektora informatycznego, wspierające lokalnych przedsiębiorców działających na rynku usług i rozwiązań technologii informatycznych.
Więcej informacji o IOB tutaj.

7. Oferty inwestycyjne

Na terenie Kielc znajdują się doskonale przygotowane tereny inwestycyjne, do których należą dobrze skomunikowane działki budowlane, hale produkcyjne i magazynowe, jak również nowoczesne, spełniające najwyższe standardy biura. Centrum Obsługi Inwestora prowadzi internetową bazę ofert inwestycyjnych, zbudowaną w technologii GIS. Oferty zawierają aktualne zdjęcia każdej nieruchomości, zarówno naziemne, jak i lotnicze, a także nowoczesne panoramy. Dodatkową zaletą portalu jest możliwość wygenerowania danej oferty w formacie PDF oraz przejścia do lokalizacji oferty w Geoportalu Miasta Kielce. Wszystkich zainteresowanych Bazą zapraszamy do zapoznania się z ofertami powierzchni biurowych na stronie: www.mapa.invest.kielce.pl

8. Doskonałe warunki pracy i wypoczynku

Kielczanie lubią swoje miasto. Wpływają na to różne czynniki, w tym gotowość władz do finansowania inicjatyw istotnych dla poziomu życia. Z ważnych dla mieszkańców inwestycji należy wymienić projekt rewitalizacji zabytkowego Śródmieścia Kielc, rozwój systemu komunikacji publicznej czy inwestycje w ochronę środowiska.
Władze miasta szczególną troską otaczają działania podejmowane w obszarach sportu i kultury, wspierając m.in. Centrum Geoedukacji czy też Kielecki Teatr Tańca.  
Jakość życia mieszkańców systematycznie się poprawia, m.in. dzięki zarządzaniu miastem w oparciu o Geograficzny System Informacji, za który Kielce otrzymały nagrodę na Kongresie Miast Inteligentnych w Barcelonie w 2012 roku.  
Organizowane są unikatowe imprezy, jak m.in. Międzynarodowy Konkurs dla Projektantów i Entuzjastów Mody Off Fashion czy MEMORIAL TO MILES Targi Kielce Jazz Festiwal – jedna z ważniejszych imprez jazzowych na artystycznej mapie Polski.

9. Rozbudowa infrastruktury Kielc

Dzięki pozyskiwaniu funduszy europejskich Kielce prowadzą szeroko zakrojone inwestycje infrastrukturalne mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców, jak i warunków prowadzenia biznesu. Rozbudowie i rewitalizacji podlegają główne ulice miasta jak również gminne drogi. Modernizacja i przebudowa systemu komunikacyjnego i transportowego Kielc, zrealizowana w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej objęła swym zakresem budowę węzłów, ulic, pętli i zatok autobusowych, zakup 40 ekologicznych autobusów komunikacji miejskiej wraz z automatami mobilnymi do sprzedaży biletów, montaż elektronicznych tablic informacyjnych i stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów. Dzięki tym inwestycjom oraz wdrożeniu systemu usprawniającego obsługę pasażerów i poprawę ich bezpieczeństwa, stolica regionu świętokrzyskiego może poszczycić się najlepiej rozwiniętą w Polsce komunikacją publiczną.
 

10. COI Kielce docenione przez inwestorów

W strukturach Urzędu Miasta działa Centrum Obsługi Inwestora (COI), które zapewnia wysoką jakość obsługi inwestycyjnej i poinwestycyjnej przedsiębiorcom lokującym w mieście oddziały swoich firm. Do najważniejszych zadań COI należy kompleksowe wsparcie firm zainteresowanych procesem inwestycyjnym w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym i pomoc w nawiązywaniu kontaktów biznesowych z lokalnymi partnerami. COI Kielce wspiera również lokalne firmy, współpracuje z uczelniami w zakresie przygotowania kadr do potrzeb inwestora oraz pomaga nowym inwestorom w rekrutacji personelu.

Inwestuj w Kielcach