Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w polityce prywatności Zamknij okno
PL EN IT
+48 41 36 76 571

Dla inwestorów

Zachęty inwestycyjne

Ulgi podatkowe oraz zachęty oferowane inwestorom muszą być zgodne z polskim prawodawstwem regulującym zasady udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom. Inwestor może łączyć różne formy pomocy publicznej, jednak suma ulg podatkowych lub dotacji finansowych mu udzielanych nie może przekroczyć dopuszczalnej sumy regionalnej pomocy publicznej, która  w województwie świętokrzyskim wynosi 35% dla dużych przedsiębiorstw (45% dla średnich przedsiębiorstw, 55% dla małych przedsiębiorstw) . Do... więcej

Grant rządowy

Inwestorzy realizujący nowe inwestycje w Polsce mogą liczyć na wsparcie w ramach „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 - 2020”, przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r.  Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a inwestorem. Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady, że dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia... więcej

Fundusze Unii Europejskiej

Unia Europejska zgodnie z celami wyznaczonymi w strategii Europa 2020 wspiera rozwój gospodarczy krajów członkowskich, za pośrednictwem pięciu głównych funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. W obecnym okresie programowania (lata 2014 - 2020) Unia przeznaczyła 960 mld Euro, z czego 82.5 mld Euro trafiło... więcej

Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Jedną z podstawowych zachęt inwestycyjnych dostępnych dla przedsiębiorców w gminach jest zwolnienie z podatków i opłat lokalnych. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych przyznaje radom gmin uprawnienia w zakresie kształtowania stawek podatkowych i ustanawiania przedmiotowych zwolnień od przewidzianych w niej podatków i opłat. Podstawowe znaczenie dla przedsiębiorców ma zwolnienie z podatku od nieruchomości.    Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości... więcej

Instrumenty rynku pracy

Dodatkowe wsparcie nowej inwestycji mogą stanowić instrumenty rynku pracy – narzędzia finansowe kierowane do osób bezrobotnych i służące ich aktywizacji zawodowej. Pozwalają także na przygotowanie kadry pracowniczej do realizacji zadań w nowym, także dopiero powstającym miejscu pracy. Pracodawcy zaś pozwalają obniżyć koszty związane z zatrudnianiem i przygotowaniem zawodowym pracowników.  Do podstawowych narzędzi należą:  Pośrednictwo pracy Poradnictwo zawodowe... więcej

PPP

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jest od wielu lat powszechnie stosowaną na świecie metodą współpracy administracji publicznej, zarówno centralnej, jak i samorządowej, z partnerami prywatnymi. Polega ono na przekazaniu podmiotowi prywatnemu realizacji zadania o charakterze publicznym.  Wykonanie przez partnera prywatnego takiego zadania wiąże się z budową lub remontem niezbędnej infrastruktury, a następnie jej utrzymaniem i zarządzaniem. Z tego względu PPP należy traktować... więcej

Specjalna Strefa Ekonomiczna "Starachowice"

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice" Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE) jest to wyodrębniona administracyjnie część terytorium Polski, przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. SSE to miejsce podlegające specjalnemu, ulgowemu traktowaniu podatkowemu, gdzie przedsiębiorca może rozpocząć działalność gospodarczą na specjalnie przygotowanym terenie i prowadzić ją nie płacąc podatku dochodowego.     Jeśli przedsiębiorca zdecyduje... więcej
Inwestuj w Kielcach