Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w polityce prywatności Zamknij okno
PL EN IT
+48 41 36 76 571

O projekcie

stopka_rp

Główny cel projektu:

Podniesienie kompetencji kluczowych 160 uczniów szkół ponadpodstawowych, zamieszkujących na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, w kontekście potrzeb regionalnego rynku pracy.


Zadaniem projektu jest:
 • zwiększenie dostępu uczniów do informacji o możliwościach dalszego kształcenia i uczenia się, zintegrowanych z informacją o rynku pracy
 • podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów ogólnych w zakresie rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych, niezbędnych na rynku pracy
 • kształtowanie wśród uczniów kompetencji kluczowych (umiejętność uczenia się, przedsiębiorczość, inicjatywność, kompetencje społeczne), za pomocą zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych i doradczych
 • rozwijanie wśród uczniów technik aktywnego i praktycznego uczenia się oraz samodoskonalenia się, z wykorzystaniem nowatorskich narzędzi edukacyjnych.

Grupy odbiorców:

160 uczniów i 16 nauczycieli z czterech szkół ponadpodstawowych w Kielcach:
 • X Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego
 • Technikum nr 6 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika
 • Technikum nr 8 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
 • Technikum nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1.

Działania projektowe:
 
 • Działalność Szkolnego Punktu Informacji i Kariery (SPInKa), który funkcjonuje w każdej szkole biorącej udział w projekcie. W ramach działalności SPInKi organizowane są: indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe i personalne, doradztwo edukacyjno-zawodowe, lokalne wizyty studyjne w celu rozpoznania przez uczniów lokalnego rynku pracy i lokalnych instytucji wspierających przedsiębiorczość.
   
 • Cykl zajęć z lokalnymi przedsiębiorcami działającymi w wybranych branżach gospodarczych, prowadzonych metodą wywiadu z elementami sesji motywującej i aktywizującej uczniów. Spotkania prowadzone są przez doświadczonych przedsiębiorców i młode przedsiębiorcze osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą, m.in. w formie startupów.
   
 • Cykl warsztatów:
  • dla uczniów w celu wzmacniania w nich umiejętności uczenia się, kształtowania postaw przedsiębiorczych i społecznych oraz przygotowujących do podejmowania racjonalnych i korzystnych decyzji w życiu osobistym, zawodowym i gospodarczym
  • dla nauczycieli w celu poznania sposobów korelowania przedmiotów ogólnych z kształtowaniem wybranych kompetencji kluczowych oraz aktywnych metod nauczania.
  • dodatkowo w ramach warszatów uczniowie odwiedzą: Giełdę Papierów Wartościowych SA, Narodowy Bank Polski, Mennicę Polską SA i Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych SA w Warszawie.
 • Symulacja prowadzenia działalności gospodarczej w formie gry online, której rozgrywka opiera się na założeniu i prowadzeniu przedsiębiorstwa. Celem gry jest promowanie, pobudzanie i kształtowanie postaw przedsiębiorczych i społecznych u uczniów oraz zwiększenie u nich zainteresowania prowadzeniem własnej działalności gospodarczej w przyszłości.
   
 • Edukacyjna gra miejska w plenerze, której scenariusz opiera się na uproszczonej symulacji zakładania i rozpoczynania własnej działalności gospodarczej. Celem gry jest promowanie, pobudzanie i kształtowanie postaw przedsiębiorczych i społecznych u uczniów.
Ponadto, każdy Szkolny Punkt Informacji i Kariery został wyposażony w: symulacyjne gry decyzyjne (planszowe, karciane, figurkowe), podręczniki doradcze (m.in. z zakresu poradnictwa zawodowego, rozwoju osobistego, kształtowania umijętności kluczowych na rynku pracy), laptopy z pełnym oprogramowaniem (system operacyjny, pakiet biurowy, program antywirusowy),  specjalistyczne programy multimedialne służące m.in. do planowania kariery, diagnozowania orientacji zawodowej, diagnozowania cech osobowości, kształtowania kompetencji kluczowych na rynku pracy, a także filmy szkoleniowe dotyczące tematów związanych m.in. z prowadzeniem własnej firmy, wybrania dalszej ścieżki kształcenia, poruszania się na rynku pracy, przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej.
 

Całkowity budżet projektu: 629 200,00 zł

Wartość dofinansowania: 553 640,00 zł

Wartość wkładu własnego: 75 560,00 zł

Okres realizacji: 1 stycznia - 31 grudnia 2018 r.Biuro projektu:


Urząd Miasta K
ielce
Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta
ul. Strycharska 6
25-659 Kielce, pok. 706/707
tel. 41 36 76 356, 36 76 557
e-mail: coi@um.kielce.pl
www.invest.kielce.pl
 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminę Kielce w ramach Osi priorytetowej VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie 8.3.6 Wzrost edukacji ogólnej – ZIT KOF Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Inwestuj w Kielcach