Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w polityce prywatności Zamknij okno
PL EN IT
+48 41 36 76 571

Zapytanie ofertowe nr 6 z dnia 09.02.2018

Urząd Miasta Kielce, Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta,
Referat Aktywizacji Gospodarczej i Centrum Obsługi Inwestora

zaprasza do składania ofert na wykonanie przedmiotu zamówienia:

świadczenie długookresowej usługi doradczej eksperta zewnętrznego w zakresie przygotowania symulacji prowadzenia działalności gospodarczej w formie gry online
w ramach projektu „Program: Edukacja Przedsiębiorczości” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Oferty przygotowane na formularzu ofertowym należy składać:
1. osobiście lub za pośrednictwem kuriera/poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miasta Kielce, Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce, pok. 707
lub
2. drogą elektroniczną na adres: coi@um.kielce.pl

do dnia 14 lutego 2018 r. do godziny 12.00


Przedmiot oraz zasady realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” dostępnym na stronie internetowej BIP UM Kielce,  na stronie www Urzędu Miasta Kielce w zakładce „Ogłoszenia”, na Kieleckim Portalu Gospodarczym (www.invest.kielce.pl), a także w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta Kielce, Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta, Referat Aktywizacji Gospodarczej i Centrum Obsługi Inwestora, ul. Strycharska 6,
25-659 Kielce, pokój 707.

Oferty złożone w inny sposób niż opisany w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia”
nie będą rozpatrywane.
 
Osoba wyznaczona do kontaktu ze strony Zamawiającego:
Rafał Zajęcki – tel. +48 41 367 65 71 w godzinach 7.30-15.30.

Czas związania ofertą wynosi 30 dni od momentu zakończenia naboru ofert

Kryteria oceny ofert: cena 60%, doświadczenie 40%

O wyniku postępowania uczestnicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną

Zapraszamy!
 

« Wróć

Inwestuj w Kielcach