Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w polityce prywatności Zamknij okno
PL EN IT
+48 41 36 76 571

Zaproszenie do składania ofert: Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 12.01.2018

Urząd Miasta Kielce, Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta,
Referat Aktywizacji Gospodarczej i Centrum Obsługi Inwestora

zaprasza do składania ofert na wykonanie przedmiotu zamówienia:

prowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego i personalnego w wybranych placówkach oświatowych zlokalizowanych na terenie Kielc w ramach projektu
„Program: Edukacja Przedsiębiorczości” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
 
Oferty przygotowane na formularzu ofertowym należy składać:
 
1. osobiście lub za pośrednictwem kuriera/poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miasta Kielce, Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce, pok. 707
lub
2. drogą elektroniczną na adres: coi@um.kielce.pl
do dnia 24 stycznia 2018 r. do godziny 12.00
 
Przedmiot oraz zasady realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia”.

Oferty złożone w inny sposób niż opisany w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” nie będą rozpatrywane.

Osoba wyznaczona do kontaktu ze strony Zamawiającego:
Rafał Zajęcki – tel. +48 41 367 65 71 w godzinach 7.30-15.30.

Czas związania ofertą wynosi 30 dni od momentu zakończenia naboru ofert

Kryteria oceny ofert: cena 80%, doświadczenie 20%

O wyniku postępowania uczestnicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną

Zapraszamy!

UWAGA!  Zmiana w treści Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia:

Zmiana dotyczy: rozdział III. Kryteria oceny ofert
Pkt 2. Kryterium „Doświadczenie” (Pbad. D)
Ppkt 2.3. Za przeprowadzenie w ciągu ostatnich 2 lat co najmniej 150 godzin indywidualnego doradztwa zawodowego dla dzieci i młodzieży Oferent otrzyma 10 pkt., a w przypadku przeprowadzenia powyżej 300 godzin indywidualnego doradztwa zawodowego – 20 pkt.


Dokumenty do pobrania:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Oświadczenie oferenta
Doświadczenie oferenta
Protokół z oceny ofert
* X Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1; Technikum nr 8 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2; Technikum nr 6 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika; Technikum nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1

« Wróć

Inwestuj w Kielcach