Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w polityce prywatności Zamknij okno
PL EN IT
+48 41 36 76 571

Wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw

20130823_wlasny_biznes_zaloz_firme_1
 

Rozwój firmy uzależniony jest często od konieczności poniesienia dodatkowych wydatków. Dzięki przemyślanym decyzjom mogą one w przyszłości przynieść korzyść w postaci wzrostu przychodów i/lub ograniczenia kosztów, zatem pozytywnie wpłyną na zwiększenie zysków firmy. Jeżeli firma nie posiada własnych środków wypracowanych dzięki dotychczasowej działalności lub środków pochodzących od właścicieli (służących dokapitalizowaniu firmy), może korzystać z wielu instrumentów wsparcia finansowego. Są to m.in.:

 • dotacja z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności lub związana z utworzeniem nowego miejsca pracy
 • dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej finansowane z Programów Operacyjnych
 • współpraca z funduszem pożyczkowym
 • wystąpienie o przyznanie tzw. mikropożyczki
 • wsparcie funduszu poręczeniowego przy występowaniu o kredyt bankowy
 • dofinansowanie zatrudnienia osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
 • oferta kredytowa banków na zasadach preferencyjnych
 • oferta kredytowa banków na zasadach komercyjnych
 • sieć aniołów biznesu.

1.1. Dotacja z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności i utworzenie nowego miejsca pracy

Dotacja na rozpoczęcie działalności

Jednym z instrumentów wsparcia osób pozostających bez pracy jest pomoc w założeniu własnej firmy (lub spółdzielni socjalnej). Wsparcie takie może uzyskać wyłącznie osoba bezrobotna, zarejestrowana we właściwym urzędzie pracy. Otrzymanie środków jest uzależnione od przedstawionego pomysłu na biznes oraz analizy przygotowanego biznesplanu. Warunkiem otrzymania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest także jej utrzymanie przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, zaś swoje szanse na otrzymanie dotacji można zwiększyć deklarując stworzenie nowych miejsc pracy.

Dotacja na utworzenie nowego miejsca pracy

Pracodawca, który zamierza stworzyć nowe miejsce pracy dla osoby bezrobotnej może starać się o refundację kosztów jego utworzenia. Wniosek o refundację utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej można pobrać ze strony www urzędu pracy. Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia oznacza zwrot kosztów poniesionych pracodawcę z tytułu stworzenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 5-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. O refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy może starać się wyłącznie pracodawca, u którego w okresie  ostatnich 12 miesięcy nie uległ zmniejszeniu stan zatrudnienia. Pracodawca zobowiązuje się utrzymać stworzone miejsce pracy przez okres nie krótszy niż dwa lata w pełnym wymiarze czasu pracy. 

Instytucją udzielającą wsparcia jest (w zależności od miejsca zamieszkania):

Miejski Urząd Pracy w Kielcach

ul. Szymanowskiego 6, 25- 361 Kielce
tel: (+48) 41 340-60-55
e-mail: kancelaria@mup.kielce.pl
www.mup.kielce.pl

bądź

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach

ul. Kolberga 4, 25-620 Kielce
tel. (+48) 41 367-11-00
e-mail: kiki@praca.gov.pl 
http://www.pupkielce.pl

 

1.2. Fundusz pożyczkowy

Początkującym przedsiębiorcom niezwykle trudno znaleźć wsparcie w postaci dźwigni finansowej. Banki niechętnie udzielają kredytów i pożyczek firmom, które dopiero powstały. Wiąże się to faktem, iż nowe przedsięwzięcia gospodarcze niosą wysokie ryzyko, a także najczęściej nie posiadają wielkiego majątku i nie generują wysokich zysków, które umożliwiałyby ustanowienie zabezpieczenia. Instytucje, takie jak Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego, wychodzą naprzeciw nowym firmom, które starają się zdobyć możliwość rozwoju przy pomocy dźwigni finansowej. Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego powstał jako alternatywa dla komercyjnych instytucji finansowych. Jego oferta jest skierowana do MŚP mających trudności w zdobyciu finansowania komercyjnego, np. z powodu braku wymaganych zabezpieczeń czy historii kredytowej.

Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o.

ul. św. Leonarda 1/14, 25-311 Kielce,
tel.: 41-360-02-80, 
e-mail: sekretariat@fpws.eu
www.fpws.eu

 

1.3. Mikropożyczki

Mikropożyczki to alternatywa dla środków możliwych do pozyskania z banku lub środków pochodzących z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wsparcie tego typu oferują zarówno instytucje non profit (np. agencje rozwoju regionalnego, stowarzyszenia czy fundacje), jak i prywatne firmy czy też banki. Na rynku dostępnych jest szereg produktów nazywanych mikropożyczkami. Ich wspólną cechą jest większa dostępność dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, jak też - niższe niż dla pożyczek i kredytów - oprocentowanie, udzielane często na zasadach preferencyjnych. Dodatkowo instytucje udzielające takiego wsparcia świadczą na rzecz klienta dodatkowe usługi, jak na przykład doradztwo czy szkolenia, a nawet służą pomocą przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych.


W Kielcach z takiego wparcia można korzystać w:

Fundacja - Agencja Rozwoju Regionalnego Starachowice - biuro w Kielcach

ul. Warszawska 21 (II piętro) pokój nr 9, 25-512 Kielce
tel./fax: 41-345-05-33
e-mail: kielce@farr.pl
www.farr.pl

Inicjatywa Mikro Al. Solidarności 11, 25-323 Kielce

tel./fax: 41-343 19 40, 41-343 19 36
e-mail: kielce@inicjatywamikro.pl
www.inicjatywamikro.pl

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

Al. IX Wieków Kielc 6/24-25, piętro III, 25-516 Kielce
tel: 41-345 39 08, fax: 41-343-17-80
e-mail: kswp@kswp.org.pl
www.kswp.org.pl

 

1.4. Wsparcie funduszu poręczeniowego przy występowaniu o kredyt bankowy

Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy zajmuje się wspieraniem rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw poprzez ułatwienie im dostępu do finansowania dłużnego w drodze udzielania poręczeń na zaciągane kredyty i pożyczki. O pomoc Funduszu (uzyskanie poręczenia) mogą ubiegać się przede wszystkim firmy w początkowej fazie rozwoju, które nie mogą jeszcze sprostać wymaganiom banków w zakresie wymaganych zabezpieczeń.

 

Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.

ul. Św. Leonarda 1/13, 25-311 Kielce
tel. : 41-242-95-05 fax: 41-242-94-92
e-mail: sekretariat@swietokrzyskifp.pl
www.swietokrzyskifp.pl

 

1.5. Oferta kredytowa banków na zasadach preferencyjnych i komercyjnych

Kredyty bankowe to najpopularniejszy sposób pozyskiwania zewnętrznego kapitału na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej. Obniżanie stopy procentowej oraz zwiększanie konkurencyjności pomiędzy bankami powoduje, że ta forma finansowania staje się coraz bardziej dostępna. Pomaga w tym także działanie Narodowego Banku Polskiego, którego polityka wpływa na wzrost dostępności różnorodnych instrumentów finansowych dla firm. Są to m.in.: kredyty inwestycyjne, pożyczki obrotowe, gwarancje bankowe, gwarancje do eksportu. Nie brakuje także instrumentów dostępnych na preferencyjnych warunkach, udzielanych w związku z udziałem środków krajowych lub unijnych. 

 

Wszystkie dostępne instrumenty finansowe dostępne są w:

Bank Gospodarstwa Krajowego

ul. Zagórska 20, 25-359 Kielce
tel.: (+48) 41 360-12-00, fax (+48) 41 360-12-03
e-mail: kielce@bgk.com.pl
http://www.bgk.com.pl

 

1.6. Dofinansowanie zatrudnienia osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

 • Refundacja kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego osobie niepełnosprawnej
 • Zwrot kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych
 • Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy stworzonego dla osoby niepełnosprawnej
 • Zwrot kosztów związanych z adaptacją pomieszczeń, urządzeń, zakupu urządzeń i oprogramowania w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej
 • Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego

 

Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

ułatwia pracodawcom poszukiwanie pracowników oraz informuje, jakie formy wsparcia oferują urzędy pracy firmom, które zatrudniają osoby bezrobotne.
tel.: 19524

e-mail: biuro@zielonalinia.gov.pl
www.zielonalinia.gov.pl

1.7. Sieć Aniołów Biznesu

„Anioły Biznesu” to osoby, firmy, fundusze, które osiągnęły już sukces i pragną podzielić się z innymi swoją wiedzą, doświadczeniem oraz pieniędzmi. To szansa zwłaszcza dla osób młodych, ale także dla posiadających wyjątkowy pomysł na założenie i poprowadzenie własnego biznesu wspólnie z doświadczonym partnerem. Wartość inwestycji dokonywanych przez tego typu inwestorów mieści się w przedziale od kilku tysięcy nawet do kilku milionów złotych. 

Z ekonomicznego punktu widzenia działalność taka przynosi inwestorom szereg korzyści, m.in. dywersyfikację portfela inwestycyjnego oraz możliwość uzyskania zysku powyżej średniej stopy zwrotu, a także udział w tworzeniu nowego przedsiębiorstwa, rozwijaniu nowych produktów i usług.

Obecnie w Kielcach nie funkcjonuje sieć aniołów biznesu. Mamy jednak nadzieję, że struktura taka powstanie wkrótce na lokalnym rynku. Sieć zrzeszająca doświadczonych przedsiębiorców o znakomitej reputacji w środowisku biznesowym, która zechce wspierać ambitne i mające potencjał wysokiego wzrostu pomysły na biznes, byłaby dla regionu świętokrzyskiego niezwykle cennym nabytkiem. Z ogromną przyjemnością poinformujemy Państwa, jeśli ta idea stanie się faktem, a także zamieścimy wszelkie dostępne informacje dotyczące sieci na naszej stronie internetowej.

1.8. Crowdfunding – finansowanie społecznościowe

Zjawisko Crowdfundingu powstało z myślą o osobach, które chcą realizować ciekawe projekty i urzeczywistniać kreatywne pomysły. Głównym celem Crowdfundingu jest pozyskanie środków pieniężnych na swoje przedsięwzięcie. Cały proces polega na gromadzeniu środków finansowych przekazywanych na realizację danego pomysłu w zamian za określone świadczenie zwrotne, który angażuje szerokie grono wspierających. Proces charakteryzuje się wykorzystaniem technologii teleinformatycznych oraz niższą barierą wejścia i lepszymi warunkami transakcyjnymi niż ogólnodostępne na rynku. Dzięki takiej formie wsparcia mają szansę zaistnieć realnie pomysły , które bez tej formy pomocy pewnie nigdy by się nie zrealizowały. Wysokość środków możliwych do pozyskania teoretycznie jest nieograniczona, jednak zazwyczaj nie są to kwoty przekraczające kilkanaście tysięcy złotych.

Gwałtowny wzrost liczby inwestycji finansowanych w ramach crowdfundingu, a także kolejne rekordy w wysokości pozyskiwanych środków mogą stanowić potwierdzenie wpisania się tego zjawiska w źródła finansowania projektów. Polski rynek na tle światowego znajduje się w początkowej fazie rozwoju. Przez ostatnie 7 lat powstało kilka platform, które wyróżniają się liczbą zrealizowanych projektów i wysokością zebranych środków. Do takich należą min.: Fundujesz.pl,  Siepomaga.pl, Wspieram.to,  OdpalProjekt.pl, Polakpotrafi.pl.

Jeśli ktoś ma ciekawy pomysł, inicjatywę, którą chce zrealizować a brakuje mu środków na start crowdfunding może być alternatywą dla innych form wsparcia.

 

 

Inwestuj w Kielcach