Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
PL EN IT
+48 41 36 76 571

Nabywanie nieruchomości

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców  

Rozpoczęcie działalności gospodarczej często wiąże się z koniecznością zakupu nieruchomości przez zagranicznych przedsiębiorców. Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców regulują: 

Akty prawne2a_2016

Od 1 maja 2004 roku nie jest już wymagane uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przez cudzoziemców, będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego tzn. obywatele państw członkowskich UE oraz Islandii,Liechtenstein, Norwegii, w dwóch wypadkach: 

  1. Nabywanie nieruchomości rolnych i leśnych przez okres 12 lat od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.
  2. Nabycie drugiego domu, przez okres 5 lat od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej chyba że nabywca legalnie, nieprzerwanie zamieszkuje co najmniej 4 lata na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub nabywa nieruchomość w celu wykonywania działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług turystycznych. 

Nabycie przez cudzoziemca spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości oraz nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów lub akcji w spółkach handlowych z siedzibą na terytorium Polski będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonych w Polsce wymaga zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.   

W celu uzyskania zezwolenia cudzoziemiec powinien wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia. Nie ma gotowych wzorów wniosku. Wniosek należy sporządzić zgodnie z informacjami zawartymi w następujących aktach prawnych:    

Akty prawne3a

Szczegółowe informacje dotyczące nabywania przez cudzoziemców nieruchomości, udziałów i akcji wraz z podaną wymaganą dokumentacją, można znaleźć na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych: 

http://www.msw.gov.pl/portal/pl/88/260/Nabywanie_nieruchomosci.html 

Inwestuj w Kielcach