Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w polityce prywatności Zamknij okno
PL EN IT
+48 41 36 76 571

Fundusze europejskie dla przedsiębiorców na rok 2019

Przedsiębiorco! Myślisz o dalszym rozwoju swojej firmy? Chciałbyś wdrożyć innowacje? Marzysz o wejściu na rynki zagraniczne? Jeśli tak, to środki na to znajdziesz w ramach funduszy europejskich na lata 2014-2020. Możesz z nich skorzystać już w 2019 roku!

Jeżeli planujesz inwestować w dalszy rozwój przedsiębiorstwa, wprowadzić nowe produkty lub usługi, zakupić nowe technologie, unowocześnić park maszynowy, wdrożyć innowacje, itp. to wsparcie inwestycyjne sektora MŚP z funduszy UE jest właśnie dla Ciebie! W drugim kwartale 2019 roku planowane jest ogłoszenie trzech konkursów, tj. konkurs w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (wsparcie do 55% kosztów kwalifikowalnych projektu jeśli jesteś mikro lub małym przedsiębiorcą lub do 45% w przypadku średnich przedsiębiorstw), konkurs w ramach pomocy de minimis (wsparcie do 80% kosztów kwalifikowalnych projektu) oraz konkurs dla mikroprzedsiębiorstw (wsparcie do 100% kosztów kwalifikowalnych projektu, maksymalnie 200 tys. zł). Całkowita alokacja środków na wszystkie trzy konkursy to aż 90 mln zł. Wsparcie mogą utrzymać wyłącznie przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą minimum rok i nie otrzymali wcześniej pomocy finansowej w ramach Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (RPO WŚ).   

Jeśli natomiast chcesz skorzystać ze specjalistycznego doradztwa, warto wykorzystać wsparcie oferowane w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”. Z oferowanego wsparcia w postaci voucherów na usługi doradcze mogą skorzystać przedsiębiorstwa działające już od 6 miesięcy. Przykładowy katalog usług obejmuje m.in. opracowanie strategii marketingowej, doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej, przeprowadzenie audytu technologicznego, zyskanie ochrony własności intelektualnej, stworzenie strategii eksportowej lub innowacyjności i konkurencyjności. W zależności od rodzaju usług można pozyskać vouchery o wartości sięgającej 20 tys. zł, 150 tys. zł, a nawet 1 mln zł. O wsparcie można aplikować w ramach konkursów ogłaszanych co najmniej raz w roku. Zakończenie projektu przewidziane jest na listopad 2023 roku.   

Dla tych przedsiębiorców, którzy maja problem ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników, przewidziano konkursy w ramach Poddziałania 8.5.1 „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego”  oraz 8.5.3 „Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych” (RPO WŚ). W pierwszym z poddziałań będzie można uzyskać wsparcie na sfinansowanie staży zawodowych we współpracy ze szkołami zawodowymi z terenu województwa świętokrzyskiego czy też na dostosowanie profilu kształcenia w tych szkołach do potrzeb własnej firmy.  Wsparcie będzie można aplikować na przełomie marca i kwietnia 2019 roku. Tymczasem w ramach drugiego poddziałania możesz podnieść umiejętności lub kwalifikacje swoich pracowników. Przykładowo, możesz wysłać ich na kwalifikacyjne kursy zawodowe lub kursy umiejętności zawodowych. Szczególnie preferowaną grupą odbiorców w tym przypadku będą osoby w wieku 50+, którzy wymagają dostosowania do potrzeb współczesnego rynku pracy. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w tym obszarze przewidziano na listopad 2019 roku. Do dyspozycji przedsiębiorców na realizację projektów w obu działaniach Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego przeznaczył 26 mln zł.    

Jeżeli chcesz zadbać o zdrowie swoich pracowników, a tym samym zmniejszyć skalę zwolnień lekarskich, wydłużyć czas aktywności zawodowej oraz sprawić, żeby ich praca była wydajniejsza, skorzystaj ze wsparcia jakie oferuje Poddziałanie 8.2.1 „Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej” RPO WŚ. W ramach tego poddziałania można sfinansować szereg działań prozdrowotnych, jak pakiety dodatkowych świadczeń medycznych, warsztaty radzenia sobie ze stresem, pikniki dla pracowników i ich rodzin, czy doposażenie stanowisk pracy zgodnie z najnowszymi wymogami ergonomii i bezpieczeństwa pracy. Najbliższy konkurs przeznaczony będzie dla przedsiębiorców z terenów wiejskich o najgorszym dostępie do usług publicznych. Ogłoszenie konkursu przewidziano na maj 2019 roku, a do wykorzystania będzie ponad 8,5 mln zł.      

Informacje na temat ogłaszanych konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 2014-2020: http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/

Jako przedsiębiorca możesz też korzystać z bazy usług rozwojowych (BUR). To ogólnopolska platforma prowadzona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, która działa pod adresem https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl Znajdziesz tam szkolenia, kursy zawodowe, studia podyplomowe i usługi doradcze. Możesz uzyskać nawet 60 tys. zł na firmę i 6 tys. zł na kształcenie jednego pracownika. Refundacja poniesionych kosztów sięga aż 80%. Więcej informacji na temat naszego województwa znajdziesz na http://www.siph.com.pl/pl/OSiph/BUR oraz http://it.kielce.pl/biznes-adapter.html

Bardzo podobne wsparcie do tego, które oferuje BUR, proponuje Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS). To instrument będący w dyspozycji powiatowych urzędów pracy, który wspiera kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników. W ramach KFS sfinansujesz np. kursy i studia podyplomowe, egzaminy potwierdzające nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, czy badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu. W roku 2019 województwo świętokrzysko otrzymało aż 5 mln 506 tys. zł na wsparcie przedsiębiorców w ramach KFS. Więcej informacji na temat KFS znajdziesz na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach: www.wup.kielce.pl  

Możesz też nawiązać współpracę z jedną ze świętokrzyskich szkół zawodowych i zostać partnerem w projekcie „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”, który daje uczniom szansę na praktyczne kształcenie w miejscu pracy. Wsparcie dla przedsiębiorców polega na przygotowaniu pedagogicznym dla instruktorów zawodu, świadczeniu usług doradczych w zakresie organizowania kształcenia w miejscu pracy, przygotowania stanowiska pracy (do 50 tys. zł). Nabór do projektu trwa do 10 kwietnia 2019 roku. Maksymalna wartość grantu do pozyskania w ramach projektu to 2,8 mln zł

Jeśli działasz w sektorze usług zdrowotnych i uzdrowiskowych, branży metalowej lub spożywczej, weź udział w targach i spotkaniach biznesowych organizowanych w kraju i zagranicą, a wszystko to w ramach projektu „Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in”. Na 2019 rok zaplanowano przyjazdowe misje gospodarcze, pro-eksportowe konferencje oraz branżowe spotkania match-makingowe. Możesz również wyjechać na targi Hannover Messe oraz Libramont: Foire de Libramont organizowane przez Biuro Regionalne Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli  (zapewnione m.in.: stoisko o powierzchni 25m2 lub 40m2, wyposażenie, grafikę oraz wspólne zaplecze gospodarcze). Informacji na temat udziału w misjach gospodarczych, konferencjach i spotkaniach branżowych udziela Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości. Strona internetowa: http://coi.sejmik.kielce.pl/pl/home.html oraz Konrad Cedro, przedstawiciel województwa świętokrzyskiego w Brukseli, kontakt: konrad.cedro@sejmik.kielce.pl, tel.: +32 2 738 02 27. 

« Wróć

Inwestuj w Kielcach