Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w polityce prywatności Zamknij okno
PL EN IT
+48 41 36 76 571

Formy prowadzenia działalności

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

PODSTAWOWE INFORMACJE

Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą.

ZALETY

Uproszczona księgowość. Łatwość wprowadzania zmian związanych np. z profilem działalności. Niskie koszty rozpoczęcia działalności.

WADY

Odpowiedzialność całym majątkiem osobistym, również wspólnym majątkiem małżonków, za zobowiązania firmy.

REJESTRACJA

Rejestracja poprzez wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) przez Internet: www.firma.gov.pl

JAKI KOSZT?

Bezpłatna rejestracja. 

ILE TO TRWA?

1 dzień. Przedsiębiorca musi również zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz do Urzędu Skarbowego.

 

Oddział

PODSTAWOWE INFORMACJE

Oddział jest wyodrębnioną, samodzielną organizacyjnie częścią zagranicznego przedsiębiorstwa. Nie posiada osobowości prawnej.

ZALETY

Działanie osoby upoważnionej w granicach umocowania pociągać będzie za sobą skutki prawne bezpośrednio dla przedsiębiorstwa zagranicznego. Zachowana jest ciągłość i tożsamość prawna spółki. Mniejsze koszty przy tworzeniu oddziału w porównaniu z  powołaniem nowej spółki według prawa polskiego.

WADY

Nieograniczona odpowiedzialność spółki zagranicznej całym swoim majątkiem za zobowiązania oddziału

REJESTRACJA

Oddział jest rejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) i może rozpocząć działalność po tej rejestracji. 

JAKI KOSZT?

Opłata rejestracyjna wynosi 600 zł. 

ILE TO TRWA?

Do 30 dni, jeśli dokumentacja została sporządzona poprawnie.

 

Przedstawicielstwo

PODSTAWOWE INFORMACJE

W przeciwieństwie do oddziału zakres działania przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego.

ZALETY

Jest prawnie podporządkowaną w całym zakresie swojej działalności jednostką organizacyjną przedsiębiorcy zagranicznego.

WADY

Zakres działania przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego.

REJESTRACJA

Wpis do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, prowadzonego przez ministra gospodarki.

JAKI KOSZT?

Opłata rejestracyjna wynosi 1000 zł. 

ILE TO TRWA?

Po przekazaniu wymaganych dokumentów zaświadczenie zostanie wysłane pocztą listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

Spółka cywilna

PODSTAWOWE INFORMACJE

Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej i jej działalność jest regulowana przez kodeks cywilny. Jest z reguły wykorzystywana do prowadzenia działalności w mniejszej skali. Wspólnicy spółki cywilnej wspólnie i oddzielnie odpowiadają całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki. 

ZALETY

Wspólnicy są oddzielnie zarejestrowani w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Możliwe wszystkie formy opodatkowania w zależności od działalności. Duża swoboda kształtowania postanowień umowy spółki. Proste procedury zakładania i prowadzenia.

WADY

Odpowiedzialność całym majątkiem osobistym wspólników za zobowiązania firmy. Zagraniczni inwestorzy rzadko wybierają tę formę prowadzenia działalności w Polsce.

REJESTRACJA

Po rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEDG) wspólnicy muszą spisać umowę spółki.

JAKI KOSZT?

Bezpłatna rejestracja.

ILE TO TRWA?

1 dzień. Wspólnicy muszą również zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz do Urzędu Skarbowego.

 

Spółka jawna

PODSTAWOWE INFORMACJE

Osobowa spółka handlowa. Stanowi odpowiednik spółki cywilnej. Główna różnica to subsydiarna odpowiedzialność wspólnika i obowiązek ujawnienia w nazwie co najmniej nazwiska (firmy) jednego ze wspólników. 

ZALETY

Możliwość reprezentacji spółki przez każdego wspólnika. Brak przepisów określających wysokość kapitału zakładowego. Niskie koszty rejestracji.

WADY

Odpowiedzialność wspólników całym majątkiem osobistym za zobowiązania firmy w przypadku gdy zobowiązania nie można zaspokoić z majątku firmy.

REJESTRACJA

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

JAKI KOSZT?

Opłata rejestracyjna wynosi 600 zł. 

ILE TO TRWA?

Do 30 dni, jeśli dokumentacja została sporządzona poprawnie.

 

Spółka partnerska

PODSTAWOWE INFORMACJE

Jest spółką osobową, tworzoną przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą.

ZALETY

Brak odpowiedzialności partnera za zobowiązania powstałe na skutek działalności pozostałych partnerów spółki. Brak wymagań odnośnie wysokości kapitału zakładowego. Jasne określenie w nazwie spółki rodzaju działalności wspólników.

WADY

Forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej zarezerwowana tylko dla wybranych zawodów.

REJESTRACJA

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

JAKI KOSZT?

Opłata rejestracyjna wynosi 600 zł. 

ILE TO TRWA?

Do 30 dni, jeśli dokumentacja została sporządzona poprawnie.

 

Spółka komandytowa

PODSTAWOWE INFORMACJE

Spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli w sposób nieograniczony odpowiada co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz), natomiast odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona (komandytariusz).

ZALETY

Jest to forma najczęściej używana przez inwestorów zagranicznych w celu ograniczenia odpowiedzialności i osiągnięcia optymalnego modelu opodatkowania. 

WADY

Mimo iż spółka komandytowa nie posiada osobowości prawnej, może nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwaną. 

REJESTRACJA

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

JAKI KOSZT?

Opłata rejestracyjna wynosi 600 zł. 

ILE TO TRWA?

Do 30 dni, jeśli dokumentacja została sporządzona poprawnie.

 

Spółka komandytowo-akcyjna

PODSTAWOWE INFORMACJE

W tej spółce osobowej za zobowiązania spółki wobec wierzycieli co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

ZALETY

Możliwość podnoszenia kapitału spółki w trakcie jej trwania poprzez emisję akcji. Jest to sposób pozyskania kapitału na rozwój firmy, bez ryzyka przejęcia firmy przez konkurencję. Wniesienie wkładu na kapitał zakładowy spółki przez wspólnika (komplementariusza) jest jego prawem ale nie obowiązkiem.

WADY

Wysoki kapitał zakładowy tj. 50.000 PLN. Wysokie koszty związane z rejestracją. Odpowiedzialność solidarna komplementariusza.

REJESTRACJA

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

JAKI KOSZT?

Minimalny kapitał zakładowy wynosi 50 000. Statut musi zostać sporządzony notarialnie (opłata min. 500 - 1000 zł). Opłata rejestracyjna wynosi 600 PLN.

ILE TO TRWA?

Do 30 dni, jeśli dokumentacja została sporządzona poprawnie.

 

Spółka akcyjna (S.A.)

PODSTAWOWE INFORMACJE

Spółka akcyjna nabywa osobowość prawną od chwili wpisania jej do rejestru przedsiębiorstw. Jest formą prawną dla prowadzenia działalności gospodarczej dla średnich a zwłaszcza dużych przedsiębiorstw.

ZALETY

Brak odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania spółki. Zyski spółki wypłacane akcjonariuszom w formie dywidendy. Nieskomplikowane metody pozyskiwania nowego kapitału przez przeprowadzenie emisji akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych. Sytuacja finansowa spółki jest jawna, co daje możliwość sprawdzenia kondycji finansowej spółki przez kontrahentów.

WADY

Minimalna wysokość kapitału zakładowego to 100.000 zł. Wysokie koszty obsługi prawnej i finansowej. Skomplikowane wymagania dotyczące prowadzenia spółki. Brak możliwości wpływania mniejszościowych akcjonariuszy na działalność spółki. Skomplikowany proces likwidacji spółki

REJESTRACJA

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Spółka może być również założona przez przedstawicieli prawnych na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez inwestora zagranicznego.

JAKI KOSZT?

Koszt założenia spółki akcyjnej jest wysoki w porównaniu z innymi spółkami prawa handlowego, minimalny kapitał zakładowy wynosi 100.000 zł, a minimalna wartość nominalna akcji to 1 grosz. Opłata rejestracyjna wynosi 600 zł. Umowa musi zostać sporządzona notarialnie (ok. 500 - 1000 zł).

ILE TO TRWA?

Rejestracja nie powinna trwać dłużej niż 14 dni, jeżeli dokumenty zostały sporządzone właściwie. Rejestracja spółki musi zostać dokonana w przeciągu 6 miesięcy od podpisania umowy. W przeciwnym wypadku umowa wygasa. 

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.)

PODSTAWOWE INFORMACJE

Może być tworzona powołana w każdym prawnie dozwolonym celu. Posiada osobowość prawną. Zasadą jest ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki. Jest najbardziej rozpowszechnioną formą prawną dla prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz inwestorów zagranicznych.

ZALETY

Ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki (do wysokości wniesionych pełnych wkładów na kapitał zakładowy). Możliwość pozyskania kapitału dzięki wejściu do spółki nowego wspólnika. Możliwość wniesienia udziału do kapitału zakładowego w formie wkładu rzeczowego tj. aportu.

WADY

Obowiązkowe prowadzenie pełnej księgowości. 

REJESTRACJA

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Możliwa przez internet na https://ems.ms.gov.pl/ lub w biurze notarialnym.

JAKI KOSZT?

Minimalny kapitał zakładowy niezbędny do założenia spółki z o.o. wynosi 5000 PLN. Ponadto należy uiścić opłaty związane z rejestracją spółki – łącznie 600 PLN. Możliwe jest zarejestrowanie spółki za pośrednictwem notariusza, wówczas do kosztów rejestracji należy doliczyć opłatę notarialną w wysokości 500 – 1000 PLN lub więcej.  

ILE TO TRWA?

24 godziny za pośrednictwem platformy internetowej (tzw. S24), jeśli dokumentacja została sporządzona poprawnie.

Inwestuj w Kielcach