Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w polityce prywatności Zamknij okno
PL EN IT
+48 41 36 76 571

8 kroków do własnej spółki (S24)


Spółka z o.o. podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS. Od 2012 r. można korzystać z uproszczonego trybu założenia spółki z o.o. Określa się go w skrócie S24.
Zawiązanie i rejestracja spółki z o.o. S24 odbywa się przez internet za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Umowa spółki sporządzana jest z wykorzystaniem wzorca umowy, ale za to bez formy aktu notarialnego. Do podpisania dokumentów spółki z o.o. wystarczy posługiwać się zwykłym podpisem elektronicznym. Od 15 stycznia 2015 r. obowiązują przepisy regulujące procedurę S24 także dla spółki jawnej i komandytowej. Zgodnie z przepisami skorzystanie z tej drogi założenia spółki osobowej wymaga posługiwania się bezpiecznym e-podpisem bądź podpisem ePUAP.
W procedurze S24 zawarcie umowy spółki powiązane jest z dalszymi czynnościami niezbędnymi do powstania spółki, łącznie ze złożeniem wniosku o wpis do KRS. Wszystkie te czynności dokonywane są poprzez system S24 on-line. Ustalenie treści umowy spółki czy wniosku o wpis do KRS następuje w ramach wypełniania formularzy (okien systemu) danymi dotyczącymi umowy spółki, jak i innych dokumentów oraz wniosku o wpis spółki do KRS. Następnie system generuje dokumenty, które mają być przesłane do sądu rejestrowego. Dlatego też w trybie S24 wnioskodawcy nie muszą pamiętać o doborze właściwych druków KRS.
Atutem procedury S24 jest także krótki termin rozpatrzenia wniosku przez sąd rejestrowy, tj. jeden dzień od daty jego wpływu.
Istotną cechą procedury S24 jest też wyłączenie wymogu zawarcia umowy spółki z o.o. w formie aktu notarialnego.
S24 także dla spółek jawnych i komandytowych
W dniu 15 stycznia 2015 r. weszły w życie przepisy przewidujące, że w trybie S24 może być zawiązana i zarejestrowana w KRS także spółka jawna i komandytowa.

Procedura Spółki S24

Krok 1
Określenie kształtu spółki
Ustalenie grona wspólników, wnoszonych wkładów, osiągnięcie porozumienia co do ich wartości, określenie kształtu spółki.
Krok 2
Zawarcie umowy spółki, złożenie wniosku o wpis do KRS
Wspólnicy muszą spotkać się przed komputerem z dostępem do internetu w celu m.in. zawarcia umowy spółki. Umowa spółki z o.o. S24 nie wymaga formy aktu notarialnego.
Do zawarcia umowy spółki z o.o. konieczne jest korzystanie z systemu S24 udostępnionego na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl/.
Do podpisania umowy spółki z o.o. S24 wystarczający jest zwykły podpis elektroniczny (profil MS).
Złożenie wniosku o wpis do KRS S24 poprzedzone jest dokonaniem opłat. Te wynoszą 350 zł (250 zł tytułem opłaty sądowej i 100 zł za wpis do KRS) oraz prowizja na rzecz operatora płatności eCard (ok. kilku - kilkunastu złotych).
Po opłaceniu wniosku jest on przesyłany elektronicznie do sądu rejestrowego, gdzie będzie rozpatrywany (1 dzień od daty wpływu).
Krok 3
Wpis do KRS, uzyskanie NIP i REGON

 
Na skutek wniosku złożonego w sądzie w związku z elektroniczną wymianą danych pomiędzy sądem a urzędami (skarbowym i statystycznym) NIP i REGON spółce handlowej nadawane są od razu po zamieszczeniu danych podstawowych w odpowiednio w CRP KEP czy rejestrze REGON. Informacja o NIP i REGON ma być w zasadzie automatycznie przekazana do KRS (wyjątkowo w terminie 3 dni) i w rezultacie numery te są zamieszczane w KRS (bez dodatkowych wniosków). Wpisy NIP i REGON do KRS są wolne od opłat i nie podlegają ogłoszeniu w MSiG. Ujawnienie NIP w rejestrze stanowi potwierdzenie jego nadania. Urząd skarbowy nie będzie wydawał odrębnego poświadczenia.

Krok 4  
Wyrobienie pieczątek

 
Mając numery KRS, NIP i REGON wspólnicy, członkowie zarządu mogą wyrobić pieczątkę.

Krok 5
Założenie rachunku bankowego

Zawarcie umowy rachunku bankowego z wybranym bankiem (wcześniej wybór oferty jednego z nich) należy do zadań wspólników (komplementariuszy) czy zarządu.

Krok 6
Zapewnienie prawidłowej obsługi rachunkowej
Krok ten można równie dobrze wskazać jako pierwszy. Gdyż wybór formy spółki rzutuje m.in. na zasady opłacania podatku dochodowego.
Wspólnicy (zarząd) mogą zadecydować o korzystaniu z pomocy księgowego (biura rachunkowego).

Krok 7
Uzupełnienie danych dla urzędów

Spółka w urzędzie skarbowym powinna złożyć zgłoszenie identyfikacyjne/aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających na druku NIP-8 i należy go złożyć w terminie 21 dni od dnia uzyskania wpisu w KRS. Dane uzupełniające z CRP KEP zostaną przekazane elektronicznie do rejestru REGON i Centralnego Rejestru Płatników Składek. Z informatora ZUS wynika, że termin 7 dni ma być zachowany od daty rejestracji podmiotu w KRS, wówczas na podstawie danych podstawowych oraz danych uzupełniających ZUS utworzy konto płatnika składek oraz sporządzi za niego dokumenty zgłoszeniowe. W przeciwnym razie ZUS przeprowadzi postępowanie wyjaśniające. Konieczne jest jeszcze zgłoszenie wspólników jako płatników składek oraz jako osoby ubezpieczone (za wyjątkiem wspólników dwuosobowej i liczniejszej spółki z o.o., wspólników spółki komandytowo-akcyjnej i akcjonariuszy spółki akcyjnej).

Krok 8
Rejestracja na potrzeby VAT

Spółka może dokonać rejestracji dla potrzeb VAT (na druku VAT-R). W niektórych sytuacjach rejestracja taka jest obowiązkowa. Obecnie zniesiony został obligatoryjny obowiązek potwierdzenia zarejestrowania podatnika. Naczelnik urzędu skarbowego potwierdza zarejestrowanie podatnika wyłącznie na jego wniosek. Czynność ta podlega opłacie skarbowej w kwocie 170 zł. Oznacza to, że samo złożenie VAT-R nie wiąże się z opłatą.

 
Inwestuj w Kielcach