Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
PL EN IT
+48 41 36 76 571

195 mln złotych na innowacje dla MŚP z Polski Wschodniej

Od 01 czerwca 2017 roku rusza nabór wniosków w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie Innowacji przez MŚP z Programu Polska Wschodnia, przedsiębiorcy z województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego mają szansę otrzymać 195 mln złotych na swoje firmy. Dofinansowaniu będą podlegały projekty, które realizowane będą na terytorium jednego z wymienionych województw, dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych (przynajmniej na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie wyników prac B+R (własnych lub nabytych).

Beneficjentami przedsięwzięcia według regulaminu konkursu mogą być tylko i wyłącznie mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, zatrudniający co najmniej 5 pracowników w ostatnim obrotowym trwającym przynajmniej 12 miesięcy oraz osiągający przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 000, 00 zł przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie, a także należący od co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, które spełnia następujące warunki:

- do powiązania należy minimum 5 przedsiębiorców;
- przedsiębiorcy należący do powiązania działają w pokrewnych sektorach, tj. prowadząc działalność gospodarczą współpracują ze sobą w procesie tworzenia produktów (wyrobów lub usług) o komplementarnym charakterze;
- działalność powiązania koordynowana jest przez podmiot zarządzający powiązaniem, który posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polski;
- w skład ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego wchodzą członkowie, z co najmniej 2 województw, w tym przynajmniej jednego z terenu makroregionu Polski Wschodniej;
- na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie ponadregionalne powiązanie kooperacyjne funkcjonuje od co najmniej 12 miesięcy.

Odnośnik do naboru: TUTAJ 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu sięga 1 mln zł, maksymalna kwota dofinansowania udzielona jednemu wnioskodawcy na realizację jednego projektu to 7 mln zł. Dofinansowanie stanowi regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności (50%, ale może być zwiększone do 85%) i pomoc de minimis. W ramach projektu będzie można sfinansować m.in. nabycie nieruchomości, nabycie albo wytworzenie środków trwałych, nabycie robót i materiałów budowlanych, nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów itp.
 
Inwestowanie w innowacyjność to nie tylko szansa na rozwój i zysk, ale także uzyskanie doświadczenia. Innowacje stwarzają lepsze warunki dla pracowników i usprawniają procesy produkcyjne. Produkty stają się urozmaicone i bardziej pożądane, dzięki czemu odpowiadają potrzebom klienta. Warto skorzystać z projektów, które umożliwiają sfinansowanie działań w tej tematyce dla wzrostu udziału w rynku, podniesienia walorów przedsiębiorstwa i podnoszenie atrakcyjności regionu.
 

« Wróć

Inwestuj w Kielcach