Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w polityce prywatności Zamknij okno
PL EN IT
+48 41 36 76 571

Tworzenie i rozwój sieci COI

2_Tworzenie_sieci_COI_logos_800a


Przedmiotem Projektu jest utworzenie sieci centrów obsługi inwestorów w oparciu o jednolite standardy  w regionie Polski Wschodniej, której głównym celem będzie aktywne wspieranie procesu podnoszenia poziomu potencjału gospodarczego i atrakcyjności inwestycyjnej regionów Polski Wschodniej poprzez zbudowanie stałej platformy kooperacji oraz zintegrowanego systemu obsługi inwestorów zewnętrznych. 

Grupę docelową Projektu stanowią m.in. przedsiębiorcy zagraniczni i krajowi, zainteresowani zaangażowaniem nakładów finansowych na terenach Polski Wschodniej; zagraniczne i krajowe izby gospodarcze, organizacje i stowarzyszenia gospodarcze oraz podmioty okołobiznesowe, jednostki samorządu terytorialnego szczebla regionalnego, powiatowego i lokalnego. 

Projekt jest komplementarny względem Projektu Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej, realizowanego w ramach działania I.4, komponent promocja Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, który przyczyni się do stworzenia i promocji wspólnego wizerunku pięciu województw Polski Wschodniej, jako atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji oraz wspierania przedsiębiorczości na terenie regionów Polski Wschodniej.

Aktywna promocja Polski Wschodniej zarówno w kraju, jak i poza jego granicami jest podstawowym elementem w procesie ściągania na promowany obszar inwestycji krajowych oraz zagranicznych. Sieć Centrów Obsługi Inwestora na terenie Polski Wschodniej jest naturalną kontynuacją tego procesu.

Projekt „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora” uzyskał rekomendację na dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013. 

  • Całkowita wartość Projektu to 19 370 091, 28 PLN.
  • Kwota dofinansowania 17 433 082,15 PLN co stanowi 90 % Projektu.
  • Na pozostałe 10 %, składa się wkład własny Partnerów Projektu - 7 Centrów Obsługi Inwestora z Polski Wschodniej. 

Projekt został zakończony w 2015 r. 

 

Do Projektu, jako Partnerzy, przystąpiły następujące podmioty z obszaru Polski Wschodniej, w ramach których funkcjonują Centra Obsługi Inwestora:

  • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
  • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
  • Urząd Miejski w Białymstoku
  • Urząd Miasta Kielce
  • Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
  • Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

Liderem Projektu jest Polska Agencja Informacji Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ S.A.)

Inwestuj w Kielcach