Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w polityce prywatności Zamknij okno
PL EN IT
+48 41 36 76 571

O Programie ...

W trakcie prac nad założeniami całego Programu przyświecała nam idea, że edukacja nie stanowi procesu oderwanego od rzeczywistości i jest ściśle powiązana z lokalnymi procesami o charakterze społeczno-gospodarczym, zaś zadaniem każdej szkoły powinno być jak najlepsze przygotowanie młodego człowieka do pełnienia różnych ról w dorosłym życiu. Nasz Program jest również odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby szkół w zakresie nowatorskich narzędzi dydaktycznych i aktywizujących metod kształcenia w dziedzinie przedsiębiorczości.

W ramach Programu systematycznie proponować będziemy projekty, skierowane do dzieci i młodzieży na wszystkich etapach edukacji, dostosowane do potrzeb i możliwości psychorozwojowych odbiorców. Celem każdego projektu będzie wyposażenie dzieci i młodzieży w praktyczną wiedzę i umiejętności, niezbędne do podejmowania w życiu różnego rodzaju wyzwań, ale także przydatnych do prowadzenia własnego biznesu w przyszłości. Długofalowym celem Programu jest zwiększenie w przyszłości ilości mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Kielcach.

Planując działania przewidziane do realizacji w Programie kierujemy się zasadą, że promowanie przedsiębiorczości wśród mieszkańców Kielc należy rozpocząć już od najmłodszych lat, w myśl zasady „czym skorupka za młodu nasiąknie ….”. Przy czym promowanie przedsiębiorczości rozumiemy tutaj jako pobudzanie i kształtowanie postaw i umiejętności ułatwiających życie zarówno przyszłemu pracownikowi, jak i przyszłemu pracodawcy, takich jak m.in.: inicjatywność, współpraca w zespole, otwartość na uczenie się i stały rozwój, kreatywność, myślenie analityczne, czy twórcze rozwiązywanie problemów. Nasze działania nie będą ani zastępować ani wyręczać systemu edukacji formalnej, a jedynie go wspierać i uzupełniać. Tym samym, według naszej wiedzy, Miasto Kielce będzie trzecim z kolei miastem w Polsce, które podjęło się realizacji działań edukacyjnych z zakresu przedsiębiorczości na tak szeroką skalę.

Program: Edukacja Przedsiębiorczości z sukcesem wpisuje się w założenia głównych dokumentów strategicznych miasta. Program jest zbieżny ze Strategią Rozwoju Miasta Kielce na lata 2007-2020 (Cel Strategiczny II: Kielce atrakcyjne dla biznesu, osób przedsiębiorczych i kreatywnych) oraz będzie doskonałym uzupełnieniem Programu wspierania przedsiębiorczości dla Miasta Kielce, do opracowania którego władze miasta przystąpiły w drugiej połowie tego roku, a którego celem jest podwyższenie atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności Kielc w skali kraju. Nad wdrażaniem obu dokumentów czuwa Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta, w którym na początku 2017 roku zrodził się również pomysł na Program: Edukacja Przedsiębiorczości.
Inwestuj w Kielcach