Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w polityce prywatności Zamknij okno
PL EN IT
+48 41 36 76 571

JobTown

Europejska sieć dla lokalnego partnerstwa na rzecz polepszenia i zwiększenia szans zatrudnienia młodzieży

3_jobtown_logos_300

Bezrobocie młodzieży i brak jej aktywności zawodowej to olbrzymi problem strukturalny w całej Europie. W szczególnie trudnym położeniu znajdują się ludzie młodzi, często bezrobotni, doświadczający ograniczenia części istotnych praw socjalnych i obywatelskich lub też stający przed koniecznością radzenia sobie w realiach niepewnego, niskopłatnego zatrudnienia.

Kto uczestniczy w projekcie?  

W międzynarodowej sieci tematycznej JobTown uczestniczy jedenaście europejskich miast. Liderem projektu jest miasto Cesena we Włoszech, a partnerami - Kielce – Polska,  London Borough of Enfield oraz Thurrock – Wielka Brytania,  Latsia – Cypr,  Gondomar oraz Aveiro  – Portugalia,  Uniwersytet w Kaiserslautern – Niemcy,  Rennes Métropole – Francja, Aviles – Hiszpania,  Nagykallo – Węgry.   

Kto finansuje przedsięwzięcie? 

Projekt jest finansowany w ramach programu URBACT z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jest to inicjatywa Unii Europejskiej, której głównym celem jest propagowanie opracowania i wdrażania szczególnie innowacyjnych rozwiązań dot.  rozwoju miast w obszarach gospodarczym i społecznym. Program służy wymianie doświadczeń i wspólnemu wypracowywaniu nowych rozwiązań w zakresie działania samorządów miejskich.   

Jaki jest cel projektu? 

Stworzenie  partnerstwa, zawiązanego przez przedstawicieli administracji publicznej, instytucji wspierania rynku pracy oraz organizacji pozarządowych, pracującego nad opracowaniem wspólnych rozwiązań, które prowadziłyby do zwiększenia szans zatrudnienia młodzieży i wzmocnienia jej pozycji na rynku pracy. 

Zakres współpracy obejmuje zdefiniowanie narzędzi potrzebnych do planowania polityki ukierunkowanej na młodych w mieście; rozpoznanie skutecznych form struktur regionalnych/lokalnych, zapewniających efektywną współpracę oraz zachęcenie do udziału w pracach kluczowych podmiotów gospodarczych.   

Nad czym będziemy pracować? 

W ramach ogólnego tematu zatrudnienia młodzieży projekt Jobtown koncentruje się w szczególności na:  

  1. Rozwijaniu efektywnych modeli współpracy.
  2. Dostosowaniu edukacji i kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy.
  3. Udoskonaleniu analiz i prognoz rozwoju rynku pracy w celu dopasowania zatrudnienia do potrzeb rynku.
  4. Przedsiębiorczości – wsparciu, tworzeniu i rozwoju miejsc pracy, promowaniu samozatrudnienia.
  5. Ekonomii społecznej i zarządzaniu zasobami ludzkimi.   

Czym jest Lokalna Grupa Wsparcia? 

Do skutecznych i popieranych przez ogół społeczeństwa rozwiązań należą przede wszystkim te, w których tworzenie i realizację zaangażowana jest społeczność lokalna. Dlatego też w ramach programu URBACT każdy z partnerów zobowiązany jest to powołania Lokalnej Grupy Wsparcia (LGW). Członkostwo każdej LGW dostosowane jest do specyfiki poszczególnego projektu. W skład Grupy wchodzą działacze i przedstawiciele różnych środowisk i sektorów, których wzajemne doświadczenia pozwalają na efektywne działanie na rzecz projektu oraz wsparcie niezbędne do uzyskania rzeczywistej zmiany. 

W skład Lokalnej Grupy Wsparcia w naszym projekcie wchodzą przedstawiciele służb zatrudnienia (Miejskiego, Powiatowego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy), przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Urzędu Statystycznego, Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Ochotniczych Hufców Pracy, a także reprezentanci Stowarzyszenia „Edukacja przez Internet", SZPP „Lewiatan’, agencji rekrutacyjnej Trenkwalder. Do prac grupy zaprosiliśmy również przedstawicieli kieleckich uczelni, w tym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wyższej Szkoły Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych oraz Wszechnicy Świętokrzyskiej.   

Co to jest  Lokalny Plan Działania? 

Lokalny Plan Działania to nowy wymiar programu URBACT. Jego opracowanie i wdrożenie to główne zadanie stojące przed Lokalną Grupą w każdym mieście partnerskim. Lokalny Plan Działania jest dla każdego partnera konkretną „mapą drogową” i przedstawia szereg rozwiązań głównych problemów określonych przy uruchamianiu projektu URBACT. Czerpiąc z doświadczeń innych programów, ma on zwiększyć wpływ międzynarodowej wymiany doświadczeń i rezultatów uczenia się na politykę lokalną oraz nadać konkretną formę rezultatom działań prowadzonych przez partnerów.   

Czas trwania projektu

Projekt  JobTown zakończył się w maju 2015 r., jednak jego założenia zapisane w Lokalnym Planie Działania będą kontynuowane w ramach innych projektów i przedsięwzięć.     

Spotkania Lokalnej Grupy Wsparcia 

Dotychczas Lokalna Grupa Wsparcia Projektu JobTown spotkała się cztery razy. 

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z tematyką spotkań i zachęcamy do przeczytania raportów ze spotkań. 

 

Kontakt: 

Urząd Miasta Kielce,
Wydział Partnerstwa i Zrównoważonego Rozwoju
Referat Aktywizacji Gospodarczej i COI 
ul. Strycharska 6 25-659 Kielce   

Anita Lagierska, Dyrektor Wydziału: anita.lagierska@um.kielce.pl, tel. 41 36 76 573. 
Karolina Kamińska-Maślarz, Ekspert ds. komunikacji projektu: karolina.kaminska@um.kielce.pl, tel. 41 36 76 571. 

Lider projektu: 

Comune di Cesena (LEAD Partner)
jobtowncoordination@comune.cesena.fc.it

Ekspert:

Ian Goldring, iangoldring@gmail.com

3_Gondomar

Więcej informacji dostępnych pod adresem:

urbact.eu/en/projects/active-inclusion/jobtown/homepage

Inwestuj w Kielcach